2008 Yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Can ÜNAL Konya Arabuluculuk A.Ş. kurucu ortaklarındandır. Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk belgesini 22.07.2014 Tarihinde almış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kaydolmuştur. Arabuluculuk sicil numarası 1346’dır. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini ise 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olmuştur. 2017 Yılında Hukuki Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Derneği kurucularından olan arabulucumuz, arabuluculuğun Konya’da yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2009 yılından beri Konya Barosuna bağlı serbest Avukat olarak meslek hayatını devam ettirmektedir.