Arabuluculuk, taraflara etkin bir şekilde müzakerelere katılma ve gerçek iradelerine uygun şekilde sonuçlara ulaşma fırsatları verir.

Arabuluculuk, taraflar arasında iletişim kalitesini artıran, çözüm odaklı bir faaliyettir.

Arabuluculuk, tarafların birlikte belirleyebilecekleri arabulucular ile bağımsız ve tarafsız yürütülen bir süreçtir.

Arabuluculuk, tarafların çok kısa süreler ve en ekonomik şartlarda sorunlarını çözebileceği alternatif çözüm mekanizmasıdır.

Arabuluculuk, iradi olması ve gizlilik prensipleriyle bütün tarafları korur.

Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda iki taraf da kazanır.