2004 Yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cihan Nebi Kökbudak Konya Arabuluculuk A.Ş. kurucu ortaklarındandır. Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk belgesini 18.02.2014 tarihinde almış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kaydolmuştur. Arabuluculuk sicil numarası 975’tir. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini ise 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olmuştur. 2017 Yılında Hukuki Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Derneği kurucularından olan arabulucumuz, arabuluculuğun Konya’da yaygınlaşması için etkili çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2005 yılından beri Konya Barosuna bağlı serbest Avukat olarak meslek hayatını devam ettirmektedir.