1986 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Elife Kazancı Konya Arabuluculuk A.Ş. kurucu ortaklarındandır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk belgesini 15.01.2014 tarihinde almış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline kaydolmuştur. Arabuluculuk sicil numarası 881’dir. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini ise 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olmuştur. 2017 Yılında Hukuki Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Derneği kurucu başkanı olan arabulucumuz, arabuluculuğun Konya’da yaygınlaşması için etkili çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda arabuluculuğun tanıtımı için Konya’da pek çok oda ve sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler ve tanıtımlarda bulunmuştur. Toplantılar organize etmiştir. Aynı zamanda 1987 yılından beri Konya Barosuna bağlı serbest Avukat olarak meslek hayatını devam ettirmektedir.

4,5 ayda iş hukukunda uzmanlık ,Ticaret hukukunda uzmanlık, Tüketici Hukukunda uzmanlık, banka ve finans hukukunda uzmanlık eğitimlerinde uygulamacı eğitimci olarak yer almış 500 kişiye eğitim vermiştir.