1980 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Salih ÜNAL Konya Arabuluculuk A.Ş. kurucu ortaklarındandır. Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk belgesini 17.12.2013 Tarihinde almış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kaydolmuştur. Arabuluculuk sicil numarası 806 ’tir. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini ise 2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olmuştur. 2017 Yılında Hukuki Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Derneği kurucularından olan arabulucumuz, arabuluculuğun Konya’da yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 1982 yılından beri Konya Barosuna bağlı serbest Avukat olarak meslek hayatını devam ettirmektedir.