ARABULUCULUK SÜRECİNE DUYULAN GÜVENİN OLUŞMASINDA ARABULUCULUK MERKEZLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

”Adaletin kestiği parmak acımaz”. Acımaz mı elbette sonuçlar ortaya çıkınca canımız daha fazla yanacaktır.

Bilindiği gibi, 2012 yılında yasalaşan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk Kanunu (Kısaca HUAK) 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk 2012 yılından günümüze fikir ve uygulama olarak gelişmiş ve kabul görmüştür. İstatistiksel bilgiler de bunu göstermektedir.

Bu başarılı sonuçların alınmasında birçok faktör bir araya gelmiştir. Bunlardan biri de, mevzuatta yer almamasına rağmen Arabuluculuk Daire Başkanlığının arabuluculuk merkezlerinin hukuki alt yapısının oluşturma çalışmalarına destek vermesidir. Merkezlerin ortaya çıkma nedeni, sicile kayıtlı arabulucuların bir araya gelerek yeni bir ekonomik ve çalışma birlikteliğine duydukları ihtiyaçtır.